POSZUKUJEMY LOKALI DO WYNAJĘCIA

Dla naszego klienta, którym jest ogólnopolska sieć handlowa o stabilnej pozycji rynkowej poszukujemy lokali o pow. 40 - 120 m2 celem ich najęcia i lokalizacji punktów handlowych.

Jeśli dysponujesz lokalem o ww. powierzhcni zlokalizowanym w parterze z witryną w handlowej lokalizacji (ciągi piesze, osiedla mieszkaniowe, główne ulice miejskie) zapraszamy do kontaktu.

Nasz klient oferuje długą umowę najmu (5 lat) orazmożliwość adaptacji, remontu lokalu na koszt najemcy.

kliknij po
Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi - Project Management

Oferujemy usługi związane z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi. Obsługujemy realizację projektów inwestycyjnych polegających na budowie obiektów handlowo - usługowych, centrów handlowych, projektów deweloperskich. 

Inwestorom zapewniamy kompleksową koordynację procesu inwestycyjnego: od oferty terenu inwestycyjnego, poprzez prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu terenu, negocjacji z biurami projektowymi, prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, negocjacji z firmami wykonawczymi, aż po komercjalizację / sprzedaż powierzchni.

 
 Nasze usługi obejmują:
   - ofertę terenu inwestycyjnego wraz z rozpoznaniem stanu władania i możliwości zabudowy,
   - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,
   - wykonanie koncepcji komercjalizacji powierzchni wraz z kalkulacją zwrotu z nieruchomości,
   - obsługę procesu zakupu terenu: negocjacje, uzgodnienie warunków zakupu,
   - prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń
     na budowę, warunków zabudowy, warunków przyłączy itp.
   - prowadzenie procesu komercjalizacji powierzchni i doradztwo w tym zakresie,
   - negocjacje z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi,
   - nadzór inwestorski na etapie budowy,
   - koordynację odbiorów budynków, wprowadzenia najemców, otwarcia obiektu
 - koordynację i obsługę sprzedaży w przypadku inwestycji mieszkaniowych.