NOWY OBIEKT W KOMERCJALIZACJI

 

Firma HAUSMAN zawarła umowę na komercjalizację parku handlowego w Jędrzejowie, woj. świętokrzyskie. Obiekt o pow. 2000m2 powstanie przy ul. Pińczowskiej.

kliknij po
Aktualności

 Powierzchnia skomercjalizowana.

Firma HAUSMAN skomercjalizowała powierzchnię handlową w Bochni. Lokal o pow. 430m2 położony w ścisłym centrum miasta został wynajęty przez firmę ROSSMANN.

kliknij po
Usługi Projektowe i Koncepcyjne

Oferujemy usługi związane z projektowaniem architektonicznym oraz planowaniem inwestycyjnym.

Wykonujemy:

- koncepcje architektoniczne obiektów i kompleksów handlowych,
- koncepcje zagospodarowania terenu dla potrzeb planowania inwestycji oraz decyzji administracyjnych,
- projekty architektoniczne budynków handlowych, usługowych, magazynowych,
- projekty wykonawcze i adaptacyjne.

 

Wykonane koncepcje:

Park Handlowy.

Zakres zlecenia: wykonanie pełnej koncepcji architektonicznej zawierającej:

- koncepcję zagospodarowania terenu,
- koncepcję rozmieszczenia pomieszczeń wewnątrz,
- wizualizację obiektu,

1. Budynek handlowe o powierzchni 2000m2.

Zakres zlecenia:
- wykonanie koncepcji centrum handlowego,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,
- wykonanie koncepcji rozmieszczenia powierzchni handlowych
- wykonanie rzutu elewacji.

 

Projekty architektoniczne w opracowaniu:

1. Rzeszów, budynek handlowo-usługowo-magazynowy, pow. 1600m2

Zakres zlecenia: wykonanie kompleksowego projektu architektoniczno - budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i komercjalizacją powierzchni.