POSZUKUJEMY LOKALI DO WYNAJĘCIA

Dla naszego klienta, którym jest ogólnopolska sieć handlowa o stabilnej pozycji rynkowej poszukujemy lokali o pow. 40 - 120 m2 celem ich najęcia i lokalizacji punktów handlowych.

Jeśli dysponujesz lokalem o ww. powierzhcni zlokalizowanym w parterze z witryną w handlowej lokalizacji (ciągi piesze, osiedla mieszkaniowe, główne ulice miejskie) zapraszamy do kontaktu.

Nasz klient oferuje długą umowę najmu (5 lat) orazmożliwość adaptacji, remontu lokalu na koszt najemcy.

kliknij po
Usługi Projektowe i Koncepcyjne

Oferujemy usługi związane z projektowaniem architektonicznym oraz planowaniem inwestycyjnym.

Wykonujemy:

- koncepcje architektoniczne obiektów i kompleksów handlowych,
- koncepcje zagospodarowania terenu dla potrzeb planowania inwestycji oraz decyzji administracyjnych,
- projekty architektoniczne budynków handlowych, usługowych, magazynowych,
- projekty wykonawcze i adaptacyjne.

 

Wykonane koncepcje:

Park Handlowy.

Zakres zlecenia: wykonanie pełnej koncepcji architektonicznej zawierającej:

- koncepcję zagospodarowania terenu,
- koncepcję rozmieszczenia pomieszczeń wewnątrz,
- wizualizację obiektu,

1. Budynek handlowe o powierzchni 2000m2.

Zakres zlecenia:
- wykonanie koncepcji centrum handlowego,
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,
- wykonanie koncepcji rozmieszczenia powierzchni handlowych
- wykonanie rzutu elewacji.

 

Projekty architektoniczne w opracowaniu:

1. Rzeszów, budynek handlowo-usługowo-magazynowy, pow. 1600m2

Zakres zlecenia: wykonanie kompleksowego projektu architektoniczno - budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i komercjalizacją powierzchni.